معرفی و ارتباط

اعضای اصلی شرکت آترین طیور پارس

member-image
کیوان هاشمی علیا
مدیرعامل
کارشناسی مدیریت جهانگردی و کارشناس فنی هواپیما

member-image
حمیدرضا هاشمی علیا
رئیس هیئت مدیره
مهندس نرم افزار

member-image
حبیب تیموری
مسئول فروش
کارشناسی مدیریت صنعتی

member-image
مهندس علی رضایی
مسئول خرید
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

member-image
خانم س.تیموری
کارشناس بازرگانی
لیسانس مدیریت بازرگانی

تهران – میدان توحید – خیابان ستارخان – کوچه مهران آفرند – شرکت آترین طیور پارس کد پستی 1669936363

تماس : 02166948630 – فکس : 02166948631