معرفی و ارتباط

اعضای اصلی شرکت آترین طیور پارس

member-image
کیوان هاشمی علیا
مدیرعامل
کارشناسی مدیریت جهانگردی و کارشناس فنی هواپیما

member-image
حمیدرضا هاشمی علیا
رئیس هیئت مدیره
مهندس نرم افزار

تهران – ورامین – جواد آباد – ظهیر آباد – جاده قنات – ساختمان آترین

تماس : 09122495922